ENGLISH |

Equilibrium Sp. z o.o.


Adres nowego biura: Kraków (31-039)

ul. Dietla 50

tel.: 12 346 24 03

kom.: 535 660 330


e-mail: biuro@equilibrium.com.pl

www.equilibrium.com.pl

fb.me/biurorachunkoweequilibrium


REGON: 120678752

NIP: 993-055-46-83


Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000314536

Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN


Raiffeisen Polbank

PL 89 1750 0012 0000 0000 3133 8328


0