Firma Equilibrium Sp. z o.o., której nowe biuro mieści się w Krakowie (31-039) przy ul. Dietla 50, założyło 10 lat temu dwoje wspólników. Oprócz oczywistego celu gospodarczego, przyświecał im cel drugi, nie mniej ważny. Stworzyć firmę inną od tych, w których dotąd pracowali. Opartą na szacunku do pracownika i wzajemnym zaufaniu. Firmę, w której problemy rozwiązywane są wspólnie, i na której funkcjonowanie każdy pracownik ma wpływ.

  Jeśli więc spełniasz podane w ogłoszeniu wymagania i...
  • chcesz poszerzać swoją wiedzę księgową w biurze rachunkowym;
  • pracować w ścisłym centrum Krakowa, nieopodal Wawelu;
  • brać udział w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych;
  • pracować w młodym zespole, w atmosferze wsparcia i koleżeńskiej pomocy;
  • przede wszystkim jednak, chcesz zacząć budować idealną dla siebie firmę...

  wyślij do nas swoje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@equilibrium.com.pl

  Aktualnie poszukujemy
  MŁODSZEJ KSIĘGOWEJ/MŁODSZEGO KSIĘGOWEGO

   Co oferujemy?

   Komfortowe miejsce pracy:
   • biuro położone w ścisłym centrum Krakowa;
   • parking na ulicy przy budynku, przystanki tramwajowe nieopodal;
   • dziedziniec wewnętrzny wyposażony w stojaki dla rowerów;
   • bliskie sąsiedztwo stacji rowerów miejskich (Stradom, ul. Dietla);
   • estetyczne i przestronne biuro z dużym tarasem;
   • zaplecze socjalne wyposażone w lodówkę, mikrofalę i ekspres do kawy;
   • młody i przyjacielski zespół;
   • wsparcie od bardziej doświadczonych pracowników;
   • stały dostęp do materiałów dydaktycznych, w tym wydawnictw podatkowych w wersji papierowej i elektronicznej.
   Przejrzyste zasady:
   • umowa o pracę;
   • czterdziestogodzinny tydzień pracy;
   • terminowe wypłaty;
   • praca w księgowości na programie CDN OPTIMA,
   • wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kompetencjom;
   • możliwość pracy na część etatu (także w oparciu o umowę zlecenie).
   Bonusy:
   • cykliczne spotkania integracyjne jak np. kręgle czy bilard;
   • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
   • dofinansowanie do kierunkowych studiów podyplomowych lub kursów;
   • dofinansowanie do okularów;
   • premie uznaniowe;
   • pakiety medyczne.
   Czego wymagamy?
   • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku;
   • praktycznej znajomości przepisów podatkowych i rachunkowych;
   • biegłej obsługi komputera: programów finansowo-księgowych (CDN Optima), pakietu MS Office;
   • bardzo dobrej organizacji pracy;
   • komunikatywności i zaangażowania;
   • chęci uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.
   Mile widziane też będą:
   • wykształcenie kierunkowe;
   • znajomość języków obcych.

   Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) zawierających klauzulę: "Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Equilibrium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-039), przy ul. Dietla 50, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Młodszej Księgowej/Młodszego Księgowego oraz w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska pracy w spółce Equilibrium Sp. z o. o. przez okres 6 miesięcy. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Equilibrium Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane".

   Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


             

   Informujemy, że Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne jest: Equilibrium Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dietla 50, 31-039 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia w Equilibrium Sp. z o.o. na stanowisku Młodszej Księgowej/Młodszego Księgowego.

   Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych osób niewybranych w ramach procesu rekrutacyjnego, do którego pierwotnie się zgłosili, możliwe jest również w celu realizacji kolejnych procesów rekrutacyjnych, za zgodą tych osób (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy, nie później jednak niż do 31.08.2020. Dane osobowe osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym w/w stanowiska, po wskazanym wyżej okresie, nie będą dalej przetwarzane oraz zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

   Osobie fizycznej, która w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie prześle nam swoje CV zawierające dane osobowe, przysługują uprawnienia zgodne z art. 15-20 RODO tj.

   • Dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania. Osoba taka jest też uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
   • Żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   • Żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
   • Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
   • Żądania od administratora informacji, o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w punktach drugim, trzecim i czwartym.
   • Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotycząca, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

   W celu realizacji powyższych uprawnień uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi administratora danych zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu.

   Jednocześnie informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas GIODO) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO (art. 77 RODO).

   Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

   Osoby, które będą chciały wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, są proszone o złożenie (w postaci pisemnej na adres wskazany powyżej lub elektronicznej na adres: biuro@equilibrium.com.pl) oświadczenia: "Niniejszym oświadczam, że wycofuję zgodę dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………., przetwarzanych do tej pory na potrzeby rekrutacji w Equilibrium Sp. z o.o."

   Jednocześnie informujemy, że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Equilibrium Sp. z o.o.

   Ponadto, pragniemy poinformować, iż wysłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne jest automatyczne rozumiane jako wyrażenie zgody na powyżej przedstawione zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.