ENGLISH |

Proponujemy Państwu usługi w następującym zakresie:


1. Księgowość:

 • prowadzenie ewidencji księgowych,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań dla celów podatku VAT, CIT i PIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i płatniczych,
 • sporządzanie indywidualnych raportów i analiz finansowo-księgowych,
 • nadzór i weryfikacja prowadzonych rozliczeń,
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • możliwość realizacji usług w siedzibie klienta.

» zobacz cennik

2. Kadry i płace:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i kadrowej,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla celów ZUS i PFRON,
 • kompleksowa obsługa w zakresie pozyskania kadry pracowniczej.

» zobacz cennik

3. Wirtualne biuro:

 • udostępnienie adresu rejestracyjnego dla nowych podmiotów,
 • obsługa administracyjna,
 • obsługa biurowa.

» zobacz cennik

4. Doradztwo

 • w zakresie wyboru formy prawnej działalności i sposobu jej opodatkowania,
 • dotyczące przekształceń form działalności i metod jej rozliczania,
 • związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • w zakresie finansowania przedsiębiorstw,
 • w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS.

» zobacz cennik

5. Pozostałe usługi

 • rozliczanie dotacji unijnych,
 • inwentaryzacja składników majątku,
 • realizacja płatności w imieniu Klienta,
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla nowych podmiotów,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych, finansowych i księgowych,
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS oraz innymi organami kontroli.

» zobacz cennik

0